LEARNING ENGLISH LANGUAGE

درس 3 - انگلیسی دوم راهنماییدرس سوم

 

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملکی» می باشد. «صفت ملکی» کلمه ای است که قبل از اسم می آید و مالکیت را بیان می کند. شما در این درس با  آپاستروفs یا s' نیز آشنا می شوید.  

 

  نکته ها :
1 – هر صیغه صفت ملکی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
I -> my (مال من ) 
You -> your (مال شما) 
He -> his (مال او) 
She -> her (مال او)
It   - > its  (مال آن)صیغه های جمع 
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما) 
They -> their (مال آنها)  

 

  این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند. مانند:

My car اتومبیل من 
Her watch ساعت او
Our teacher معلم ما
Their house خانه آنها  

 

  2- حالت دیگر بیان مالکیت استفاده از s' می باشد. s'مالکیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

Ali's book کتابِ علی 
Mina's father پدر مینا  

 

  3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه کسی است
car شی 
is فعل کمکی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن کتاب ها مال چه کسی است ؟  

 

  تمرین 
1 – درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.

1) Mr Amini has a car. …….car is blue.
پاسخ : his
2) Mina's brother has a bag.  ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books .  .…. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
 

 

  2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از کلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Ali's jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
 

 

  3 – با استفاده از صفت ملکی یک جمله جدید بسازید.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ

نظرات (0)
نظرات شما
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل : (پنهان می ماند)
وب/وبلاگ :